FICI BEAUTY

Địa chỉ: Flagship Store: 74 Lý Thánh Tôn, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hoà
CN1: 79 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà
CN3: 133 Nguyễn Huệ, Vạn Giã, Khánh Hoà
Số điện thoại: 0763566502

Liên hệ với chúng tôi